InCare Centrum Medyczne - Specjaliści - dr n. med. Krzysztof Tomaszek

dr n. med. Krzysztof Tomaszek

Specjalista Patomorfologii
Edukacja:
  • Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie patomorfologii – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko w Zabrzu

dr n. med. Krzysztof Tomaszek

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Od 2005 roku asystent Zakładu Patomorfologii PSK 1 w Zabrzu.

Kierownik Zakładu Anatomopatologii Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku oraz Kierownik Pracowni Patomorfologii Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej Śląskiej.

Wykonuje pod kontrolą USG biopsje aspiracyjne zmian o różnych lokalizacjach (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki, tkanka podskórna), pobrany w trakcie biopsji materiał osobiście poddaje analizie patomorfologicznej w laboratorium.

Zakres prowadzonej diagnostyki:

Biopsja cienkoigłowa tarczycy (BAC)
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych
Biopsja cienkoigłowa tkanki podskórnej
Biopsja cienkoigłowa ślinianek